Hakkında


Stereotaktik Radyo Cerrahi ve Stereotaktik Vücut Radyoterapisi Hedef volümlerde yüksek doz elde edebilmek ve sağlıklı dokuları radyasyondan koruyabilmek adına bize yeni ufuklar açmış tedavi modaliteleridir. Bu tedavi modalitelerinde hedef volümlerin ve doz kritik dokuların belirlenmesi bu nedenle çok daha kritik önem taşımaktadır.